GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty luật TNHH MTV Vĩnh Quý và Đồng sự, chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp và Cá nhân

Giới thiệu
Công ty Luật TNHH Vĩnh Qúy

Công ty Luật TNHH Vĩnh Quý và Đồng sự được thành lập năm 2015, dưới sự điều hành của Luật sư Trưởng Vĩnh Quý, Công ty được nhiều công ty, tổ chức, cá nhân uy tín tín nhiệm chọn để tư vấn, đại diện theo ủy quyền, Luật sư bảo vệ cho các giao kết hợp đồng kinh tế, dân sự, hình sự và đã thực hiện nhiều vụ việc thành công cho khách hàng.

Sứ mệnh của Công ty là trở thành đối tác, người đồng hành cho nhiều tổ chức, cá nhân nhằm loại trừ các rủi ro pháp lý trong giao dịch dân sự, hình sự, kinh tế …cho đối tác.